top of page
measurEX-data-driven-happiness3-1024x474_edited.jpg

Yes, it may well be that we are not the right fit for your needs. Our ways of working are not suitable for every project and we do not master everything. But not to worry! There are lots and lots of online learning experts in Finland, each of them having their own strengths and core know-how. Some are consultants, others represent certain online learning environments or both. 

 

We wish to increase the overall eLearning awareness in Finland and also recognize and acknowledge the eLearning experts we know. Therefore we have gathered to this page a list of these experts. The purpose of this listing is to increase openness and transparency and to help you as a customer. So, have a look at these experts and maybe you'll find the one that is a perfect match! 

And if you are an eLearning expert and can't find your name on this list, let me know and we'll fix it! 

YH Training receives no financial or other benefits based on the recommendations made.

Miten measurEX käytännössä toimii?

 

MeasurEX – data-driven happiness jakaa työntekijäkokemuksen parantamisen neljään vaiheeseen:

  1. Kartoitus: mitä mittaaminen on? miten löydämme oikeat mittarit?

  2. Muutostarpeen toteaminen: mitä kipukohtia/muutostarpeita organisaatiosta löytyy?

  3. Muutoksen toteutus: mitä tulee tapahtua, jotta päästään tavoitteisiin?

  4. Seuranta: miten datan avulla seurataan ja jatkokehitetään toimintaa?

Ratkaisun neljä vaihetta kytketään organisaation strategiaan siten, että jatkossa muutoksen ohjaaminen haluttuun suuntaan, kulloisenkin tilanteen selvittäminen sekä seuranta tapahtuvat mahdollisimman vaivattomasti – lähes automaattisesti.

 

MeasurEX on ainutlaatuinen ratkaisu, joka pohjautuu tieteelliseen tutkimustyöhön ja -tuloksiin sekä organisaatioiden arkipäivästä kertyneeseen vankkaan kokemukseen. MeasurEX – data-driven happiness mahdollistaa työntekijäkokemuksen parantamisen riippumatta organisaation lähtötilanteesta.

Miten löytää paras oppimisympäristö?

Lue millaisia verkkokurssialustoja on ja miten valitset itsellesi parhaan verkkokurssialustan!

bottom of page